پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بابل تا سرو چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بابل تا سرو،1189 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بابل تا کاشان)