پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بابل تا زنجان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بابل تا زنجان،548 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()