پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ایلام تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایلام تا یاسوج،977 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ایلام تا یاسوج) (فاصله یاسوج تا ایلام) () (فاصله اهواز تا ایلام)