پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ایلام تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایلام تا مهاباد،620 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ایلام تا مهاباد)