پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از میان تعدادی زن و مرد برهنه، چگونه می توان آدم و حوا را تشخیص داد؟

1 پاسخ 1

آدم و حوا ناف ندارند. زیرا آنان از شكم مادر متولد نشده اند كه نیازی به بند ناف و ناف داشته باشند! آدم از بهشت آمد و حوا نیز از پهلوی آدم خلق شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرد برهنه) () ( از ميان تعدادي زن و مرد برهنه، چگونه مي توان آدم و حوا را) (برهنه)