پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ایلام تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایلام تا شهرکرد،719 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شهرکرد تا ایلام) () (فاصله ایلام تا شهرکرد) (فاصله اصفهان تا ایلام چند کیلومتر است) (فاصله یاسوج تا شهرکرد چند کیلومتر است)