پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جدیدترین کشور دنیا بعد از گرینلند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

کوزوو (Kosovo) دومین کشور جدید دنیا می باشد. کوزوو از فوریه سال 2008 با جدا شدن از صربستان، به عنوان یک کشور مستقل شناخته می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جدیدترین کشور در دنیا چه نام دارد) (نام جدیدترین کشور در دنیا) (جدیدترین کشور دنیا) () (جدیدترین کشوردنیا) (جدیدترین کشورهای دنیا) (جدیدترین کشور در دنیا) (جدیدترین کشوردردنیا)