پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ايرانشهر تا يزد چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایرانشهر تا یزد،913 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کیلومتر ایرانشهر تا یزد) (فاصله ایرانشهر تا یزد) () (فاصله یزد ایرانشهر)