پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ایرانشهر تا همدان  چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایرانشهر تا همدان ،1677 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده