پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دو مرد نسبت به هم، دایی و خواهر زاده اند. یعنی اولی دایی دومی و در عین حال خواهر زاده اوست، دومی نیز هم دائی اولی و هم خواهرزاده وی می باشد. چطور چنین چیزی ممكن است؟

1 پاسخ 1

دو مرد را در نظر بگیرید كه زنانشان فوت كرده اند و هر كدام یك دختر دارند. اولی دختر دومی را به عقد خود در می آورد و دومی نیز دختر اولی را به زنی می گیرد و آن دو پدر زن یكدیگر و در عین حال داماد هم محسوب می شوند. هر كدام از آنها صاحب پسری می شوند. بدین ترتیب هر یك از این دو پسر نسبت به دیگری هم دایی محسوب می شوند و هم خواهر زاده.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواهرزاده یعنی) (معمای دایی وخواهرزاده) (دایی یعنی) (دو مرد نسبت به هم، دايي وخواهر زاده اند. يعني اولي دايي دومي و خواهر زاده اوست، دومي نيز دائي اولي و خواهرزاده وي مي باشد. چطور چنين چيزي ممكن است؟) (دو مرد نسبت به هم دايي وخواهرزاده اند چطور؟) (دو مرد نسبت به هم) (معمای دایی و خواهرزاده) (دو مرد نسبت به هم دایی وخواهرزاده اند) () (دو مرد نسبت ب هم دایی و خواهر زاده نفر اول دایی و نفر دوم خواخد زاده و بد عکس) (معمای دایی و خواهر زاده) (دو مرد نسبت به هم دایی و خواهرزاده اند) (دو مرد نسبت به هم، دايي وخواهر زاده اند) (جواب معمای دایی و خواهرزاده) (دو مرد نسبت به هم، دایی وخواهر زاده اند. یعنی اولی دایی دومی و خواهر زاده اوست، دومی نیز دائی اولی و خواهرزاده وی می باشد. چطور چنین چیزی ممکن است؟) (دایی و خواهرزاده) (چگونه دو مرد با هم دايي ميشوند ؟) (جواب معما)