پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ایرانشهر تا تبریز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایرانشهر تا تبریز،2189 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده