پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد که جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد؟

1 پاسخ 1

مأمور ویرگول را از جلو كلمه «نیست» بر می دارد و جلو كلمه «بخشش» می گذارد.
بدین ترتیب حکم به «بخشش، لازم نیست اعدامش كنید» تغییر پیدا می کند و متهم جان سالم به در می برد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()