پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اهواز تا شاهرود چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اهواز تا شاهرود،1286 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شاهرود تا اهواز) (فاصله اهواز تا شاهرود) (فاصله بجنورد تا اهواز)