پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خسته نباشید،راستش من به ی اقایی علاقه دارم ک از اشنایان هست و قبلا با ایشون خیلی صمیمی بودم مث دوتا دوست ولی ب دلایلی ارتباطمون کلا قط شد حالا خابی ک دیدم ب ایشون مربوطه من همچنان همیشه بهش فکر میکنم و گاهی خابشو میبینم تو همه خابا اون عاشق منه و منو میبوسه ولی اینیکی خاب فکر منو خیلی درگیر کرد ،خواب دیدم ک من روی یک پل اهنی ایستادم و ایشون اومد کنار من شرو کرد ب احوال پرسی من به سمت راست پل تکیه داده بودم و داشتم اب رودخونه رو نگاه میکردم خیلی جریان شدیدی داشت و ابش خیلی تمیز و زلال بود اون سمت رودو که نگا کردم قسمتی ک اب داشت میرفت اب سیاه و گلالود و کثیف بود ،ایشون ب من گفت چرا پابرهنه ای منم نگاه کردم دیدم پاهام برهنه و خیسه ،بعد گف بیا نگا ب پایین و اب رودخونه کن چقد تمیزه من تو خواب خیلی ترسیدم چون کلا از اب عمیق وحشت دارم گفتم میترسم و شرو کردم دویدن ک از روی پل برم پایین ، از روی پل اومدم پایین و رسیدم ب پیاده رو ایشون هم دنبال من اومد و نگران این بود ک من پاهام برهنه هست و زخم میشه کنار پیاده رو نشست و منوکنار خودش نشوندو منو بوسید ،بعد از خواب پریدم هوا روشن شده بود فکر کنم طرفای ساعت ۷، یا ۸ صب بود میخاستم بدونم تعبیرش چیهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده