پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خدمت زحمتکشان برنامه خواهشمندم ازهمه اگرمیتوانید کمک کنید آیا پایگاه هشتم شگاری کسری خدمت درسالها 1364 الی1366درخودپایگاه هشتم خدمت کردم شامل کسری خواهد‌شد هرکاری کردم نتوانستم جوابی دریافت کنم لذاخواهش میکنم راهنمایی فرمایید سپاسگزار ماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده