پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام. در هیچ‌جا حدیثي و خبري از این امر نیافتم که زهري که ائمهٔ اطهار با آن به شهادت می‌رسیده‌اند، از چه نوعي بوده. اخبار پراکنده‌اي هست؛ مثلاً در مورد این‌که شهادت هر یک از ائمهٔ مسموم چقدر طول کشیده، چه کسي مسمومشان کرده و از این دست. اما هرگز اخباري از نوع دقیق سم به ما نرسیده است یا من ندیده‌ام؛ در حالي که یونانیان به‌دقت ثبت کرده‌اند که زهري که خردمند فرزانه، سقراط را کشت چه بود. در حالي که چنان که می‌دانیم، سقراط و بزرگ‌تر از سقراط، با تمام دانش و فرزانگی، اصلاً در مقابل ائمهٔ معصومین جایگاهي ندارند. خواهشمندم که اگر در این زمینه خبر یا حدیثي وجود دارد بفرمایید. در آن زمان زهر مرسوم، آرسنیک (زرنیخ) بوده اما آثاري که برای حالات هنگام شهادت ائمه ذکر شده، به عوارض آرسنیک شباهتي ندارد؛ گذشته از تلخ بودن بیش‌ازحد آرسنیک و این‌که شخص مسموم را فوراً متوجه می‌کند؛ و دست‌کم در مورد امام رضا می‌دانیم که مأمون ایشان را با حیله به شهادت رساند نه با خوراندنِ انگور زهرآلود به‌زور. والله اعلم بحقائق الأمور.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده