پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام مادرشوهرم: درخواب دیده که پدر تازه فوت شده ام از دست من خیلی عصبانی است وبزور دست منو گرفته وبا خودش میخواد سوار ماشینم کنه وپادرمیانی مادرشوهرم ومادرم فایده ندارد وفقط به حرف برادرم گوش میکنه ودست منو ول میکنه . من درطول این یک ماه بخاطر ناراحتی شدیدم از فوت پدرم رابطه ام با همسرم خوب نیست واو کاملا از من ناراحت است ومن تمام تلاشم را میکنم که بدون ناراحتی زیاد آنها رو خوشحال نگهدارم اما نمیتوانم . مادرشوهرم از این قضیه آگاه است خواب او میتواند بدلیل این نگرانیش از زندگی ما باشد . من هرروز برای پدرم گریه میکنم وفاتحه میخوانم .اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده