پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


" آیا در حالی که در مرحله آمیزش با همسر خود فقط دخول شود ولی تحریک و خروجی منی نباشد آیا باید غسل کنند ..

1 پاسخ 1

بله


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده