پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دو هفتس که لبم رو یه سی سی ژل زدم امروز اتفاقی و از روی ناخودآگاه لب پایینمو گاز گرفتم،الان یه قسمتش یکم قرمز و برامده شده باید چیکار کنم؟

1 پاسخ 1

سلام 

بهتره تماس بگیرید با مطب یا کلینکی که براتون ژل زدهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده