پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- چه تفاوتی بین ماده‌ی فرومغناطیسی نرم و ماده‌ی فرومغناطیسی سخت وجود دارد؟ برای هرکدام از این مواد یک مورد استفاده بنویسید.
ب- آزمایشی را طراحی کنید که به وسیله‌ی آن به توان نشان داد سیم‌های حامل جریان بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. (شکل- شرح)اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرومغناطیس نرم)