پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اینکه با همسر خود عشق بازی کنی اصلا امکان داره پیش آب از آلت بیرون نیاد؟

1 پاسخ 1

سلام 

 ممکنه اتفاق بیوفتهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده