پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام وقت بخیر اگر زنی شب ‌جنب شود و موفق به غسل نشود اما لباس زیر خود را تعویض کند و محل را آب بکشد آیا ترشحاتی که روز بعد از بدنش خارج می‌شوند نجس هستند؟و با تماس با لباس زیر تمیز لباس‌ زیر را نجس میکنند؟

1 پاسخ 1

سلام هدف از غسل پاک کردن ناپاکی هاست 

بهتره از راهی که توصیه شده پیش رفت
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده