پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام،وقت به خیر نزدیک یک آدم فوق العاده بی ادب نشسته بودم از آشناهامون. داشتم فکر میکردم دیگه نباید محلش بگذارم و در جواب سوال های بی خودش خودمو بزنم به کوچه علی چپ بگم نمیدونم. هنوز پنج دقیقه نگذشته بود طرف از روی تیکه یا نمیدونم غیبت یک نفر دیگه گفت خودشو‌زده به کوچه علی چپ. لازم به ذکر تو اون پنج دقیقه حرف و نگاهی بین ما رد و بدل نشد و من سرم تو ‌گوشیم بود. طرف آدم‌خوبی نیست و خیلی بدزبان و‌خصوصیات منفی دیگه بنابراین فکر نکنید علم غیب داره. این دفعه اولم نیست چندین بار شده در رابطه با افراد مختلف.چرا اینجوری شد؟؟ آیا فقط خود خدا میتونه فکر آدم ها رو بخونه  یا اجنه و شیطان هم میتونند؟ شیوخی که علم غیب دارند به اذن خدا  ناخودآگاه گاهی فکر می خونند یا هر وقت بخواهند میشه؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده