پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا خونریزی در هنگام نماز ، نماز راباطل میکند؟

1 پاسخ 1

بله باطل میکنه.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده