پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خورشید تا زمین؟

1 پاسخ 1

فاصله زمین تا خورشید، 149.6 میلیون کیلومتر است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده