پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در، خيابان، يكطرفه، كدام، سمت، خيابان، مجاز،به، پارك، هستيم ؟ (سمت ،چپ،يا،سمت، راست)

1 پاسخ 1

راست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده