پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من واریکسل (گرید||)دارم آیابرای استخدامی شغل نظامی مشکلی پیش میاد؟درسوناگرافی تشخیص داده شده ولی خودم بامشاهده یالمس چیزی احساس نمی کنم

1 پاسخ 1

بله مشکل پیش میاد و خیلی زود و راحت تشخیص میدن ... دنبال راه بهتری باش چون نظامی خیلی سختگیر هستن و حتی چیزایی رو پیدا میکنن واسه رد کردن که خودت هم نمیدونی.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده