پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من واریکسل (گرید||)دارم آیابرای استخدامی شغل نظامی مشکلی پیش میاد؟درسوناگرافی تشخیص داده شده ولی خودم بامشاهده یالمس چیزی احساس نمی کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده