پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور از مقاومت ویژه‌ی رسانا چیست؟ مقاومت ویژه‌ی رسانا به چه عامل‌هایی بستگی دارد؟ (ذکر دو عامل)

1 پاسخ 1

مقاومت ويژه ي رسانا ، مقاومت سيمي از آن به طول واحد و سطح مقطع واحد است.
به جنس رسانا و دماي رسانا بستگي دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مقاومت ویژه چیست) (مقاومت ویژه چیست؟) () (مقاومت ویژه رسانا چیست) (مقاومت ویژه رسانا) (مقاومت ویژه رسانا چیست؟) (رسانا چیست؟)