پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا بخار یه چیز نچس مثلا مدفوع یا هر چیزنجس دیگر اگر به لباس یا بدن امون بخوره نجس میکنه ؟

1 پاسخ 1

سلام خیر بخار نجاست نجس نیست.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده