پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام چند وقت پیش خواب دیدم که تو یه مکان آشنایی هستم و در یک لحظه مکان شروع به اتش گرفتن شد و همه داشتن فرار میکردن و من نمیتوستم راه برم و روی زمین نشسته بودم و صورتم به سوی اتش و عقب عقب میرفتم که یک دفعه به عقب برگشتم و دیدم تو کوچه قدیمی و جلوی در خونه قدیمی هستم و تا برگشتم شعله آتیش من را فرا گرفت و از خواب پریدم و دیگه نتونستم از ترس بخوابماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده