پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام اگر بر حسب احتیاط غسل جنابت رو انجام بدیم یعنی غسل جنابت احتیاطی آیا اشکال دارد؟اگر برحسب شک و برای احتیاط انجام بدیم گناه دارد؟

1 پاسخ 1

سلام
نه هیچ مشکلی نیست و گناه نداره. به نیت مستحب انجام بدین.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شک در غسل)