پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام پاسخ پرسش هایی که شده بدون ذکر مرجع است آیا اشکالی ندارد و این پرسش ها شامل همه ی مراجع تقلید است؟

1 پاسخ 1

پاسخ هایی که با عبارت «برگرفته از پرسمان»(در انتهای جواب) در سایت وجود دارد توسط نهاد نمایندگی رهبری پاسخ داده شده و عموما به صورت کلی است و در بعضی موارد نیز که مراجع نظرات متفاوتی داشته اند به صورت مشخص ذکر شده است. اگر در مواردی شک دارید باید به صورت مستقیم به نظر مرجع خود رجوع کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده