پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من با یکی ار دوستام که حس عجیبی داشتم کات کردم ولی اثار رفتارش و حرفاش ولم نمیکنه من مجرد 33ساله اوم متاهل 36ساله اونقد ابراز دوست داشتن میکرد حس میکردم یه آقا باهام درارتباطه قربون صدقه رفتنش و..همه رفتاراش میدونست من بشدت هات هستم ونفسم رو خیلی مهار کردم به کاری دست نزدم گاهی بهم میگفت باهات حر ف میزنم خیس میشم من ادم شوخ طبع حتی در زمینه مثبت 18تو تمام سالای عمرم با دوستام به مشکل نخوردیم هیچوقت به گناه نیفتادیم ولی ایشون منو بغل میکرد بهم نزدی میشد حس بدی داشتم و خودشم کامل فهمیده بود وسرزنشم میکرد که چرا فکر میکنی حسم کثیفه بهرحال ازش دور شدم دائم تو گوشم خوند تو مشکل داری تا ابد تنها می مونی تمام دوره دوستی ما پر از سرزنش و درگیری بود یکاری میکرد برگردم سمتش اما کات کردم بالاخره اما حرفاش تو ذهنمه همش بمن میگفت تا ابد تنها می مونی وسردی مغروری من میدونم نباید شوخی مثبت 18باهاش میکردم اونم افسارش پاره بشه ولی والا تو عمرم همچین اتفاقی نداشتم حال روحیم بده و احساس عذاب وجدان نمیدونم چکار کنم کمکم کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده