پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفسیر نتیجه ماموگرافی مادرم چیه: یک کانون کلسیفیکاسیون با نمای خوش خیم در برست راست مشاهده شد. تصویر دانسیته آسیمتریک در ناحیه رتروآرئولار برست راست مشاهده میشود به نظر ناشی از اورلپ بافتی میباشد ضایعه فضاگیر میکروکلسیفیکاسیون مشکوک یا هیچ علامت واضحی از بد خیمی مشاهده نمیشود ACR Density:2. BIRADS:0اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده