پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر مردی با زنی عمل زنای محصنه انجام داده و حالا میخواهد از شوهر آن زن رضایت بگیرد ، آیا هر خواسته ای که شوهر آن زن مطالبه نمود باید قبول کند تا رضایتش را جلب کنداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رابطه با زن شوهر دار)