پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر مجموع بدهی‌ها در طول یک دوره مالی 10 هزار ریال کاهش و مجموع حقوق صاحبان سهام 5 هزار ریال افزایش یابد، مجموع دارایی‌ها چه تغییری می‌کنداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام یک از اقلام زیر در حقوق صاحبان سهام نیست) (کدامیک از اقلام زیر در حقوق صاحبان سهام نیست) (حقوق صاحبان سهام) (کدام یک از اقلام زیر در حقوق صاحبان سهام نیست؟)