پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام یک از سرمایه گذاری ها کمترین ریسک را دارد؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدامیک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارد) (کمترین ریسک) (کدامیک از سرمایه گذاری ها کمترین ریسک را دارد) (کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارد) (کدام سرمایه گذاری کمترین ریسک را دارد) (کدام یک از سرمایه‌گذاری‌های زیر کمترین ریسک را دارا می‌باشد؟) (کمترین ریسک در سرمایه گذاری) (کمترین ریسک سرمایه گذاری) (کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارا می باشد؟) (کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارا میباشد)