پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام، اگر برای دختر باکره امکان اذن پدر یا جد پدری وجود نداشته باشد و احتمال آلوده شدن به گناه هم وجود داشته باشد مجاز به صیغه شدن هست یا نه؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده