پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من به علت فوت پدرم از مستمری ایشان استفاده میکنم و در صورت ازدواج این مستمری قطع خواهدشد می خواستم بدانم با ازدواج موقت (صیغه 99ساله) آیا در استعلام از ثبت احوال امکان مشخص شدن این قضیه برای سازمان مربوط هست؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت)