پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من سه ماهه که درشرکتی به عنوان خدمات کارمیکنم که اصلا نمیدونم کاراصلی شرکت چیه میپرسمم بهم میگه که ندونم بهتره کوچیک ترین اثاری ازمشخصات شرکت توهیچ صفحه مجازی ثبت نشده به من گفتن که سرسه ماه بیمه میکنه اماهیچ خبری نیست وقتی که میپرسم میگه مشکل داره اسمموتویک شرکت دیگه ثبت میکنه که بیمه موواریزکنه اینجا فقط3نفریم مدیرعامل شرکت بادخترهای مجردکه به عنوان منشی میان واسه استخدام داخل اتاقش هرروزصبح به مدت طولانی 3الی 4ساعت حرف میزنه حتی طوری که ریموت اتاقشم میبره داخل که من نتونم برم داخل وقتی هم که میپرسم میگه کلاس درسه اماکوچیک ترین صداازخودش درنمیاد چندباریم اتفاقی سطل اشغالشوکه نگاه کردم دستمال اغشته به خون دیدم من واقعانمیدونم بایدچیکارکنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده