پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماد معاملاتی خاور نماد کدام یک از شرکت های بورسی است

1 پاسخ 1

ایران خودرو دیزل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماد معاملاتی «خاور» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟) (خاور) (کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟) (نماد معاملاتی خاور) (کد معاملاتی)