پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اصلاندوز تا تایباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اصلاندوز تا تایباد،2007 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()