پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


همسرم با بستگان رفت آمد نمی کنهوجوری رفتار میکنه که از رفت آمد من هم جلوگیری میکنه ایا من بدون در نظر گرفن نظر ایشون میتونم با بستگان رفت آمد کنم؟!یا باید رضایت شوهر الویتم باشه؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده