پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلامچندی پیش پیش یکی از مولوی های سنی ادعا میکرد بسیاری از نخبه های شیعه سنی شده اندبا نام بردن از خسرو بشارتی اعلام کرد ویکی از متفکران برجسته شیعه بوده است لطفا در مورد زندگی این شخص و افکارش توضیح دهیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده