پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان شهید رجایی یاسوج ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان شهيد رجايي ياسوج
شهرستان: ياسوج
آدرس: یاسوج میدان امام حسین(ع)
تلفن: 7412222292
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت: 47
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: بستري اعصاب و روان مردان-اعصاب روان زنان
بخش های ستاره دار: شيمي درماني
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده