پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' کلینیک امام سجاد (ع) دهدشت ' شهرستان ' کهگیلویه‌ ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: كلينيك امام سجاد (ع) دهدشت
شهرستان: كهگيلويه‌
آدرس: دهدشت روبروی شصت دستگاه
تلفن: 7432261347
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: آموزشي، درماني، پژوهشي
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده