پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' زاگرس ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: زاگرس
شهرستان: ياسوج
آدرس: یاسوج بلوار ابوذر
تلفن: 7412231160
سازمان متبوع: بخش خصوصي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت: 32
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: بخش داخلي-جراحي زنان و زايمان-ENT-چشم پزشكي-نوزادان-ارتوپدي-جراحي عمومي
بخش های ستاره دار: زايشگاه-اتاق عمل-اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده