پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' 200 تختخوابی یاسوج ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: 200 تختخوابي ياسوج
شهرستان: ياسوج
آدرس: یاسوج بلوار شهید قرنی
تلفن: 7413337938
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: ارتوپدي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده