پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' مرکز درمان بستر دنا ' شهرستان ' دنا ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: مركز درمان بستر دنا
شهرستان: دنا
آدرس: دنا خ وحدت
تلفن: 7413337938
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده