پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان مهر گچساران ' شهرستان ' گچساران‌ ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان مهر گچساران
شهرستان: گچساران‌
آدرس: گچساران خیابان بلادیان غربی
تلفن: 7422228618
سازمان متبوع: بخش خصوصي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده